Zahradní železnice

Zahradní železnice Drásov

Osobní vozy

Zahradní železnice Hl. Stránka > Fotogalerie > Osobní vozy zahradní železnice

zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice
Dvounápravový otevřený osobní vůz
zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice
Dvounápravový krytý osobní vůz
zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice
Čtyřnápravový krytý osobní vůz
Osobní vozy jsou na zahradní dráze tři dva jsou dvouosé a jeden je čtyřosý. Čtyřosý vůz jezdí jen při větších akcích v Drásově, kdy střídá spolu s BND30 druhou soupravu s bateriovou lokomotivou AK2U Sovětské výroby a dvěma dvouosými vozy. Osobní vozy v Drásově slouží výhradně k přepravě osob. Pro přepravu těžkých a špatně stěhovatelných předmětů po zahradní trati jsou používány vozy plošinové nebo klanicové.

Zahradní železnice - Hl. stránka