Zahradní železnice

Zahradní železnice Drásov

Pravidla provozu - provozní řád

Zahradní železnice Hl. Stránka > Provozní řád

Zahradní železnice Návštěvníci jsou povinni dodržovat provozní řád. Vstupem do areálu návštěvník potvrzuje souhlas s pravidly návštěvního řádu. Protože se dráha provozuje bez sponzorů a dotací výhradně za své, nelze uplatnit žádné slevy vstupného (TP, ZTP, důchodce, skupina). Výjimkou jsou pouze rodinné pasy pro dané časové období. Vstup psů je povolen do areálu je povolen s výslovným souhlasem provozovatele a to za použití náhubku a vodítka. Zakazuje se také trhání ovoce a veškerých rostlinných plodů v areálu zahradní železnice. V případě hrubého porušení pravidel řádu je provozovatel oprávněn tohoto návštěvníka vykázat z areálu. Provozovotel si také vyhrazuje změnu či úplné zrušení provozních termínů a to zprávou na internetu nebo zprávou na bráně areálu.


Zahradní železnice - Hl. stránka