Zahradní železnice

Zahradní železnice Drásov

Fotogalerie stavební činnosti

Zahradní železnice Hl. Stránka > Fotogalerie > Stavba zahradní železnice

zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice
zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice zahradní železnice
Fotogalerie stavební činnosti na zahradní dráze Drásov zobrazuje stavbu již ve značně pokročilém stavu, kdy se dokončovaly poslední kusé koleje a výhybky. Většina staveb - remíz pro vozidla zahradní železnice byla již také postavena. Na obrázcích můžeme vidět také ohýbání kolejnic na kolejové ohýbačce a kladení jedné z posledních výhybek pro vjezd do jedné z remíz vozového depa dráhy.

Zahradní železnice - Hl. stránka